Regulamin

Postanowienia ogólne

§ 1

Terminy zastosowane w Regulaminie:


1) Materiały – zawarte na stronie internetowej Sklepu, m.in. nazwy, opisy, zdjęcia, ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.
2) 
Nabywca – Użytkownik Internetu, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży.
3) 
Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia – informacja wysłana do Kupującego odnośnie przyjęcia do realizacji jego zamówienia, określającą rodzaj Towaru, cenę, koszty usługi transportowej, dodatkowe koszty zamówienia.
4) 
Promocja - oferta promocyjna obowiązująca tylko w sklepie internetowym.

5) Sklep – będący zbiorem stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzany przez Sprzedawcę i pozwalający Nabywcom na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny w domenie internetowej www.jolt-poppers.pl

6) Sprzedawca – osoba (fizyczna albo prawna) dokonująca sprzedaży dóbr materialnych lub usług, oferując je Nabywcy.
7) 
Towar – każdy produkt opisany i oznaczony ceną sprzedaży na stronie internetowej Sklepu.
8) 
Umowa – obejmuje Umowę sprzedaży oraz Umowę o świadczenie usług.
9) 
Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy.
10) 
Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.
11) 
Zamówienie – złożenie oświadczenia woli przez Kupującego zgodnie ze wzorem zamieszczonym na Stronie internetowej.

§ 2

1. Sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.jolt-poppers.pl umożliwiający dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu prowadzony jest przez firmę Yonax International Spółka z o.o.  50-222 Wrocław  Plac Staszica  38 / 40  NIP: 895 221 39 83  Regon : 385324017  KRS 0000822982

2. Sklep internetowy Jolt-Poppers prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu. Zamówienia przyjmowane są przez stronę www.jolt-poppers.pl. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. 

3. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym z Towarów jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Do zamówienia doliczane są koszty przesyłki.

 

4. Produkty dostępne na stronie sklepu za kwotę - 0 zł, są produktami niedostępnymi i zakup ich nie wiąże się z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.

5. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT (na życzenie  Klienta).

6. Promocje organizowane i zamieszczane na stronie sklepu internetowy www.jolt-poppers.pl nie obowiązują w sklepach stacjonarnych.

 

7. Promocje i rabaty nie łączą się.

 

8. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Nabywcom jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie jego treści.

9. Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.

 

 Warunki korzystania ze Sklepu

§ 3

1. Nabywca będący osobą fizyczna może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych. Nabywca nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu.

2. Niezbędne wymagania techniczne potrzebne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający: Nabywca może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem z wykorzystaniem przeglądarki internetowej – komputer osobisty podłączony do sieci internetowej, wyposażony w przeglądarkę internetową w wersji umożliwiającej prawidłowe przeglądanie Towarów oraz składanie Zamówień.

3. Podawane przez Nabywcę dane nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich. Użytkownik zobowiązany jest nie dostarczać Sprzedającemu treści o charakterze bezprawnym.

4. Wykorzystywanie nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu oraz Materiałów w celach komercyjnych jest zabronione za wyjątkiem ustalonych sytuacji i/lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich.

 Składanie i realizacja zamówień

§ 4

1. Zamówienia w Sklepie internetowym w trybie online można składać 24 godziny/ 7 dni w tygodniu/ 365 dni w roku. Nabywca ma możliwość dokonania zamówienia drogą telefoniczną w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.

2. Przed złożeniem zamówienia, Nabywca umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie Towar, który zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Nabywcy przejrzenie towarów przed ich zakupem, przeliczenie ich wartości oraz kosztów dostawy. W trakcie wyboru towarów Nabywca może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie i/lub usuwanie Towarów z jego zawartości.

3. Po ostatecznym wyborze Towarów przeznaczonych do zakupu, Nabywca zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może składać się z części służących do określenia:


a. adresu dostawy

b. sposobu dostawy

c. sposobu dokonania płatności za Towar.

4. Złożenie przez Nabywcę zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego złożoną Sprzedawcy. Otrzymane przez Sprzedawcę zamówienie podlega weryfikacji. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Sprzedawca poinformuje o tym Nabywcę.

5. Nabywca może anulować zamówienie w każdej chwili.

6. Realizacja zamówienia następuje:


a. przy Zamówieniach płatnych przy odbiorze (za pobraniem) – natychmiast po złożeniu zamówienia przez Nabywcę,

b. przy Zamówieniach płatnych przelewem – po zaksięgowaniu wpłaty na wskazany przez Sprzedawcę rachunek bankowy

c. przy Zamówieniach płatnych e-przelewem oraz kartą płatniczą (poprzez serwis PayPal) – po otrzymaniu wpłaty na konto PayPal.

7. W przypadku Zamówień wysyłanych za granicę Polski akceptowana jest jedynie płatność przelewem lub e-przelewem.

 

8. W okresie przedświątecznym i świątecznym szacowany czas realizacji zamówień może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od sklepu.

 

10. Przy zamówieniach produktów z kategorii "24 H - wysyłka od ręki" czas realizacji może ulec wydłużeniu. Spowodowane jest to chwilowym brakiem towaru na stanie, który musi zostać sprowadzony prosto od producenta. 

 

 Płatności i koszty usługi transportowej

§ 5

1. Płatności za zakupione w Sklepie przez Nabywcę Towary (obejmujące cenę produktu wraz z kosztami dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnionych w Sklepie. Rozliczenia transakcji e-przelewem oraz kartą płatniczą przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeń PayPal.

2. Ceny Towarów są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów.

3. Koszty usługi transportowej podane są oddzielnie, w zakładce Koszty wysyłki.

4. Koszty dostawy pokrywane są przez Nabywcę. Nabywca posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia. W określonych przypadkach opłata za dostawę zamówionych Towarów może być przerzucona na Sklep, wyboru przewoźnika w tym przypadku dokonuje Sklep.

5. Użytkownik dokonuje zakupu Towaru według cen i wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia. Wysokość opłaty za usługę transportową dostawy Towarów do Nabywcy zależna jest od przewoźnika wybranego przez Nabywcę oraz wybranej przez niego metody płatności.

Dostawa i odbiór Towaru

§ 6

1. Dostawa odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej DHL.

2. Istnieje możliwość odbioru paczki „poste restante” (we wskazanym przez Nabywcę Urzędzie Pocztowym).

3. Wysyłka następuje najszybciej jak to możliwe (w przypadku płatności przelewem po zaksięgowaniu wpłaty), co jest zależne od dostępności danego asortymentu na dzień złożenia zamówienia. W sytuacji wystąpienia dłuższej zwłoki Sklep powiadomi Nabywcę o zaistniałej sytuacji i uzgodni dalsze postępowanie (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

4. W przypadku zamówień składających się z kilku Towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep ostatniego elementu Zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.

5. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z powodu niedostępności Towaru, niezwłocznie zawiadomi o tym Nabywcę. W takiej sytuacji może nastąpić zamiana towaru lub zwrot gotówki przelewem w okresie do dwóch tygodni.

6. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie Towaru z przyczyn leżących po stronie Nabywcy – np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy.

 Oferta i gwarancja

§ 7

1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta.

2. Szczegółowy spis Towarów wraz z cenami jednostkowymi znajduje się na stronie internetowej Sklepu.

3. Dowodem zakupu w Sklepie jest paragon lub faktura VAT przesyłana Nabywcy wraz z zakupionym Towarem.

 Reklamacje i zwrot

§ 8

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Nabywca może zrezygnować (w drodze odstąpienia od umowy) z zakupionego w Sklepie internetowym Towaru, bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. 

2. Do każdego zakupionego towaru dołączany jest paragon lub na życzenie faktura Vat. W przypadku reklamacji prosimy o dołączenie dowodu zakupu do zwracanego towaru . 

3. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie zamówionych Towarów z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Nabywcy, nie stanowią podstawy do zwrotu.


4. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać:


a. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,

b. okoliczności uzasadniające reklamację,

c. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,

d. dowód zakupu Towaru u Sprzedawcy.

5. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej lub telefonicznie.


6. W przypadku uwzględnienia reklamacji Towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy. Jeżeli wymiana lub naprawa nie są możliwe, Nabywca otrzyma zwrot uiszczonej należności.

 

Ochrona danych osobowych

§ 9

 

1. W wyniku złożenia zamówienia Sprzedawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r Nr 101, poz. 926 ze zmianami) w celu realizacji zamówienia.

2. Sprzedawca nie udostępnia danych osobowych Nabywcy podmiotom trzecim w celach ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingu.

3. Sprzedawca zapewnia Nabywcom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

4. Poufne informacje dotyczące Nabywców, w tym dane osobowe są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

5. Nabywca ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

 

Postanowienia końcowe

§ 10

1. Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tych firm.

2. Dane podawane przez Nabywcę w czasie rejestracji i składnia zamówienia są poufne oraz wykorzystywane przez firmę Yonax wyłącznie w celu obsługi i realizacji transakcji dokonywanych w Sklepie.


3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.